Skip to content

Benefietconcert “Music is stronger than war!”

Beste bezoekers(s) van ons benefietconcert ‘Music is stronger than war’ van 10 februari jl in de overvolle Oude Kerk te Ede. Hopelijk heeft u net zo van het concert genoten als wij dat hebben gedaan! Maar bovenal dank voor uw aanwezigheid en bijdrage!

Andries Knevel sprak er in zijn openingswoord zijn bewondering voor uit dat, ondanks de afnemende belangstelling voor de oorlog in Oekraïne, u zo massaal gekomen bent! En zelfs de ambassade van Oekraïne heeft er op haar Facebook-pagina melding van gemaakt! (zie onderstaande link)

Casper Films heeft opnames gemaakt van het concert en een Aftermovie zal binnenkort op onze website te zien zijn. Het hele concert is door hen op YouTube gezet.

Onze bijzondere dank gaat ook uit naar de leden van het CHE Kamerkoor o.l.v. Marleen van der Kolk die belangeloos hun medewerking aan dit concert verleenden. Jeroen Weierink vertelde dat de orkestleden slechts 1,5 uur samen met hen geoefend hadden, maar voorafgaand daaraan hebben de leden van dit koor vele uren gerepeteerd!

Eén van de doelen van dit concert was om de gevluchte leden van het Ukraine Liberty Orchestra & Soloists in hun levensonderhoud te voorzien nu zij door de oorlog zonder werk zitten. Dat doel hebben wij dank zij uw gift/donatie behaald en namens de orkestleden en de solisten zeggen wij u daarvoor hartelijk dank! Ook alle kosten als drukwerk e.d. zijn hiervan betaald.

Daarnaast wilden wij graag een mooi bedrag doneren voor de initiatieven van Olena Malashenko die in de pauze van het concert een indrukwekkend dankwoord uitsprak maar ook een oproep deed om ‘onze reis voort te zetten’ om betrokken te blijven met het lot van de Oekraïners. Om die reden blijft de QR-code nog een tijdlang actief. De reden waarom wij hiervoor de IBAN van de Hervormde Kerk gebruiken is de anbi-status van deze rekening waardoor giften belasting-aftrekbaar zijn (NL09RABO 0373 7369 16 t.n.v. Hervormde Gemeente Ede o.v.v. ‘Gift Oekraïne).

Embrace Them gaat onverminderd door met het organiseren van acties en evenementen om steun en hoop te bieden voor de bevolking van Oekraïne en voor de vluchtelingen die in ons land hun toevlucht hebben gezocht.

Onze missie: betrokken zijn met het lot van Oekraïne(rs), zolang de oorlog duurt en daarna in de periode van wederopbouw.

Steun Onze Missie

Benefietconcert 2024 | Embrace Them | Ukraine Liberty Orchestra & Soloists + CHE Kamerkoor

Benefietconcert 2024 | Embrace Them | Pray for Ukraine