Skip to content

NEDERLAND GEEFT

 Een inzamelingsactie voor medische hulpmiddelen voor ouderen in Oekraïense verzorgingshuizen

NL geeft

Toen de oorlog in Oekraïne begon ontstonden er in Nederland veel initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. Zo ook in Ede waar op 30 april jl onder de naam ’Embrace Them’  door 50 vrijwilligers een actie georganiseerd werd om de vluchtelingen uit de Harskampse noodopvang en zij die in gastgezinnen verblijven een hart onder de riem te steken middels een gevarieerd programma en een gezamenlijke maaltijd waarbij zo’n 500 mensen aanwezig waren. De in Ede wonende Oekraïense Olena Malashenko was nauw betrokken bij dit initiatief. In samenwerking met haar is op 2 juli jl een actie van start gegaan om zoveel mogelijk medische hulpmiddelen in te zamelen voor Oekraïense verzorgingshuizen in de regio Kiev. Op deze dag werd er zo’n € 500,- opgehaald en inmiddels staan er 10 rollators klaar voor transport. 

Door de oorlog voltrekt zich in veel regio’s in Oekraïne een humanitaire ramp. Met veel aandacht voor de soldaten, de vrouwen en kinderen willen wij niet dat de ouderen vergeten worden! Velen van hen zijn niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. Zij hebben hulp, een goede behandeling en ondersteuning nodig. Iedereen verdient liefde, zorg en hoop! Wij kunnen helpen om voor deze kwetsbare ouderen het leven een beetje draaglijker te maken! 

Er worden in Nederland veel initiatieven georganiseerd voor Oekraïners die het oorlogsgeweld in hun land ontvlucht zijn. 

Zij worden goedopgevangen in de opvangcentra en in gastgezinnen. Maar laten wij de meest kwetsbare groep die niet die mogelijkheid heeft alsjeblieft niet vergeten! Juist zij hebben juist nu onze hulp heel hard nodig!

Voor het transport van medische hulpmiddelen en essentiële levensbehoeften werken wij samen met Stichting De Leeuw Kyiv die hiervoor een vrachtwagen ter beschikking stelt. Zodra deze vol is zal deze naar de verzorgingshuizen in Oekraïne vertrekken. Helpt u mee om deze vrachtwagen vol te krijgen?

Mijn naam is Olena Malashenko

Ik kom oorspronkelijk uit Oekraïne maar woon al jaren in Nederland (Ede). De oorlog in Oekraïne raakt mij diep in mijn ziel. Voordat de oorlog begon werkte mijn moeder als boekhouder in een verzorgingshuis voor ouderen in Voitove in de regio Kyiv (Kiev). 

In maart jl is zij met andere familieleden naar Nederland gevlucht omdat de situatie aldaar te gevaarlijk voor hen werd. Veel ouderen – veelal mensen in hun laatste levensfase – zijn echter niet in staat om hun land te ontvluchten en zij hebben constante hulp, behandeling en ondersteuning nodig. Helaas is er in het verzorgingshuis een groot tekort aan medische hulpmiddelen. 

Het besef dat sommigen hun bed niet uit kunnen omdat er geen rolstoel beschikbaar is, is pijnlijk! Ik ben daarom een actie gestart om twee verzorgingshuizen te kunnen voorzien van basisbehoeften als kleding en dekens maar ook met medische hulpmiddelen als rolstoelen, rollators, hoog-laagbedden, verband- en desinfectiemiddelen, incontinentiemateriaal, zeep etc etc.Met deze spullen kunnen wij de levenskwaliteit van deze kwetsbare ouderen aanzienlijk verbeteren! 

Namens hen wil ik deze actie van harte bij u aanbevelen! 

Olena Malashenko
Olena Malashenko
Scan de QR-code en doneer!

Iedere gedoneerde euro wordt uitsluitend, zonder tussenkomst van derden, rechtstreeks aangewend voor hulp aan de ouderen in de genoemde verzorgingshuizen!

QR-code om te betalen

Of druk op mij voor een doneer mogelijkheid via IDEAL 

Stuur een bericht